Spilleja, me vijë bregdetare 4 km do të zhvillohet si një lokalitet turistik bregdetar dhe lokal.

#DES&Bregdeti Spilleja, me vijë bregdetare 4 km do të zhvillohet si një lokalitet turistik bregdetar dhe lokal. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e ka përcaktuar si prioritet zhvillimin e turizmit me hotele, resorte dhe qendra rekreacioni. Në nivel rajonal do të forcohen lidhjet rrugore me autostradat Durrës-Lushnjë dhe Thumanë-Lushnjë të cilat kryqëzohen në afërsi të […]

Read more