1500 qytetarë kanë gati lejet e legalizimit

1500 qytetarë kanë gati lejet e legalizimit

Janë 1500 qytetarë që kanë gati lejet e legalizimit në Berat, Fier, Lezhë, Kavajë, Shkodër, Tiranë dhe Pogradec. Agjencia e Kadastrës ka publikuar listën që do ta gjeni tek blog- u i www.desrealestate.al Ata duhet të tërheqin faturën e Taksës së Infrastrukturës për të bërë pagesën dhe më pas të marrin lejen e legalizimit në […]

Read more

Legalizimet, 580 qytetarët që marrin lejet në rrethinat e Tiranës!

Agjencia e Kadastrës ka publikuar listën me 580 banorët që kanë ndërtuar pa leje në zonën rurale rreth Tiranës dhe që kanë gati lejet e legalizimit. Vetëdeklaruesit që kanë emrin në listë duhet të paraqiten pranë zyrave të Agjencisë së Kadastrës, Drejtoria Tirana Rurale (ish-komunat) me dokument identifikimi për tërheqjen e lejes së legalizimit. Përfituesit […]

Read more