Ka rreth 22.000 familje të cilat janë pajisur pjesërisht ose asnjëherë me tokë buqësore.

#DES&TokaBujqësore Ka rreth 22.000 familje të cilat janë pajisur pjesërisht ose asnjëherë me tokë buqësore. Ligji “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në RSH” hyri ne fuqi më 7 maj dhe afati i përfundimit të tij është 7 nëntor. 🏮Ai do të zgjidhë pajisjen me tokë bujqësore të familjeve të cilat, pas përfundimit të […]

Read more

Toka bujqesore është pasuri kombëtare!

#DES&toka bujqësore Ajo ndahen në 3 tipe: Toka me përqindje të lartë bimësie gjysëmnatyrore ose natyrore( livadhe dhe kullota). Kullotat shfrytëzohen në blegtori për kullotjen e bagëtisë, kurse livadhet shfrytëzohen për të siguruar ushqimin e kafshëve gjatë periudhës së dimrit. Toka me intensitet të ulët shfrytëzimi: pyje, gjerdhe, shkurre e liqene brenda tyre. Këto toka […]

Read more

Tokat Bujqësore!

Ministria e Bujqësisë vitet e fundit ka dhënë me qira mbi 1300 ha tokë bujqësore në zonat më pjellore të vendit. Tokat ndodhen në zonat më prodhimtare bujqësore të Shqipërisë si, Krutja,Pogradec, Fier, në Komunën Buçimas, Qarku i Korçës, në fshatin Zhamë, Komuna Dushk, rrethi i Lushnjës, fshati Gjazë, Komuna Krutje, rrethi Lushnjë. Ministria e […]

Read more

Shitja e tokave bujqësore!

Toka bujqësore zë rreth 699.000 ha të sipërfaqes së përgjithshme të vendit tonë. Tokë bujqësore konsiderohet toka e zënë me bimët e arave, pemishte, vreshta, ullishta. Rreth 550.000 ha jane ndarë sipas ligjit 7501 dhe posedohet nga individet. Des Real Estate në zyrat e veta në vend mirpret çdo pronar toke që dëshiron ta shesi […]

Read more