Cilat janë çështjet që merrni në shqyrtim përpara se të kërkoni një shtëpi?

Cilat janë çështjet që merrni në shqyrtim përpara se të kërkoni një shtëpi?

Çfarë buxheti mund të përballoni? Sa kohë planifikoni të qëndroni në shtëpi? Doni stabilitet apo fleksibilitet? Ju do merreni me riparimet dhe mirëmbajtjen e shtëpisë? Cilat janë qëllimet tuaja financiare, karriere dhe familjare? Drejtojuni zyrave DES, kontaktoni me Agjentin e DES në mënyrë që t’ju japi zgjidhjen sipas rrethanave dhe mundësive që keni. DES ka […]

Read more