objekt në process legalizimi

Për një objekt në process legalizimi, leja e punimeve riparuese nuk është leje ndërtimi.

Nëse objekti në proçes legalizimi, merr leje punimesh riparuese, kjo nuk duhet të ngatërrohet me lejen e ndërtimit dhe as nuk është e tillë. 📝 📌 Sipas ligjit 107/2014 ‘Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit’, si dhe të VKM-së Nr.408, dt.13.05.2015, ‘Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit’, leja e ndërtimit jepet për një […]

Lexo më shumë
Si duhet të veproni kur do dhuroni ose ju dhurojnë një pronë?

Si duhet të veproni kur do dhuroni ose ju dhurojnë një pronë?

Dhurimi i pronës së paluajtshme, bëhet me akt noterial. Prona duhet te jete e regjistruar në pronësi të dhuruesit. Për lidhjen e kontratës së dhurimit do të duhet të paraqiteni të dy palët pranë një noteri publik. Ky i fundit kryen verifikimet përkatëse mbi gjendjen juridike të pasurisë në rregjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme. […]

Lexo më shumë

Për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme, që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen dhe kufijtë, do të shqyrtohen brenda 1 muaji nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

#DES& Prona Për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme, që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen dhe kufijtë, do të shqyrtohen brenda 1 muaji nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Aplikuesi duhet të dorëzojë: 👉 dokumentet e pronës që do të përcaktojnë sipërfaqen; 👉 pronat kufitare dhe paraqitjen hartografike të tyre; 👉dokumente hartografikë ndihmëse sa më të hershme; 👉 Aktin […]

Lexo më shumë

Prona luksoze ndryshon jashtëzakonisht shumë nga tregu në treg, sepse pasuritë e paluajtshme janë industri lokale.

#DES&Prona Prona luksoze ndryshon jashtëzakonisht shumë nga tregu në treg, sepse pasuritë e paluajtshme janë industri lokale. Në çdo treg, një klient “luksoz” përcakton tregun e tij. Çfarë është shumë e rëndësishme për të është luksi. Janë disa gjëra të përgjithshme për të cilat njerëzit me para kanë tendencë të kujdesen tepër: privatësia ekspozimi siguria […]

Lexo më shumë