Agjencia Shtetërore e Kadastrës, fton të gjithë qytetarët në Zonat e Stimuluara që posedojnë:

#DES&Pronarët, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, fton të gjithë qytetarët në Zonat e Stimuluara që posedojnë: apartamente njësi shërbimi vila në fshatrat turistikë të: Golemit Qerretit Lalëzit apo në zona të tjera të stimuluara, të dorëzojnë dokumentacionin përkatës me qëllim përfundimin e procedurave të legalizimit dhe të kalimit të pronësisë së truallit. Dokumentacioni i cili duhet […]

Lexo më shumë

U miratua “Ligji për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë” ( Ligji Mr. 20/2020) ligj i debatuar, por dhe i mirëpritur.

#DES&Pronaret U miratua “Ligji për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë” ( Ligji Mr. 20/2020) ligj i debatuar, por dhe i mirëpritur. Ai krijon bazen ligjore për zgjidhjen e problemeve të pazgjidhura shumëvjeçare. Cilat janë qëllimet e këtij ligji: Regjistrimin e titujve të pronësisë për pronësinë mbi tokën bujqësore, të miratuara përpara hyrjes në fuqi […]

Lexo më shumë