Sigurimi Pronës!

Pas tërmeteve që ranë në vend është bërë i detyrueshëm me ligj sigurimi i banesës nga tërmetet, zjarri etj. Ndërtuesit janë të detyruar të sigurojnë për 10 vjet apartamentet, dyqanet, garazhet. Ata nuk i shesin dot pa berë sigurimin dhe noterët janë ngarkuar sipas ligjit të kërkojnë sigurimin. Vlera e sigurimit është vendosur minimalisht 100 […]

Lexo më shumë