“Domus Estate Services” shpk ka themeluar sistemin franchisinë “DES Real Estate” që operon në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mal të Zi në fushen e veprimeve të ndërmjetësimit në lidhje me pasuritë e paluajtshme për shitje, blerje, dhënie dhe marrje me qira.

DES Real Estate është themeluar me parimin e krijimit të një sistemi franshisë bazuar në principet e bashkëpunimit. Ne besojmë se duke punuar së bashku dhe duke ndihmuar njëri-tjetrin do të krijojmë rrjetin më të madh dhe më profesionist të agjencive Real Estate në Ballkan.

Masteri i DES ka në fokus shitjen e licencave tek personat apo subjektet të cilët janë të interesuar për tu bërë brokera të pavarur dhe për të kryer aktivitetin e veprimeve të ndërmjetësimit në emër të DES. Brokeri ndjek praktiken, idetë, konceptet, teknikat, modelet, programet, manualet dhe organizimin të ofruara nga masteri.

Dëshironi të bëheni broker i DES Real Estate ?

Jeni të interesaur të krijoni një agjenci imobiliare franshisë të DES Real Estate ? Ju lutem kontaktoni me zyrën qëndrore.