DES Real Estate është partneri që ju nevojitet në fushën e veprimeve të ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme.

Icon

Blerje e Pasurive të Paluajtshme

Shtepia është blerja më e rëndësishme që do të bëni në jetën tuaj. Procesi i blerjes së shtëpisë është shumë emocionues por sfidues dhe me plot të papritura.DES Real Estate ju ofron konsulencë profesionale që ju të bëni zgjedhjen e duhur gjate këtij procesi.

Shitje e Pasurive të Paluajtshme

Koha është gjithcka kur bëhet fjalë për shitjen e një shtëpie.DES Real Estate ofron rrjetin dhe teknologjine e duhur nëpërmjet të cilit shtëpia juaj të shitet në nje kohë të shkurtër dhe me efikasitet maksimal.

Rreth nesh

DES Real Estate është një franshisë e organizuar me disa kompani në 4 shtete të Ballkanit, Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi dhe Maqedoni e Veriut.

Blog

Kuvendi miratoi ligjin “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë”

🌳 Sipas tij, AMTP-të (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi) e dhëna para hyrjes në fuqi të këtij ligji do…

Më shumë

Happy womens day!

Ne në DES Real Estate kemi shume vajza e gra që punojnë me përkushtim, ndershmëri e plot rezultate👍! Gëzuar 8…

Më shumë

Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me poshtë:

Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me…

Më shumë

Tokat e zëna, 62 pronarë përfitojnë kompensimin!

💰Për tokat e zëna, 62+90 pronarë përfitojnë kompensimin në 5 këste në qarqet Tiranë, Shkodër, Elbasan, Durrës, Korçë dhe Vlorë.…

Më shumë

DES Real Estate do të hapi zyrë në Prishtinë!

DES Real Estate do të hapi zyrë në Prishtinë. Të interesuarit për të punuar në zyrën e pronave DES në…

Më shumë

Rivlerësimin e pronës bëje tani!

Rivlerësimin e pronës bëje tani! Keni në pronësi pasuri të paluajtshme (tokë, ndërtesë)? 🕹 Brenda datës 30 shtator 2020 bëni rivlerësimin…

Më shumë
Translate »