DES Real Estate is the partner you need in the field of real estate mediation.

Icon

Acquisition of Real Estates

Buying a home is probably the biggest purchase you'll ever make in your life. The process of buying a home is very exciting but challenging and full of surprises. DES Real Estate offers you professional advice to make the right choice during this process.

Sale of Real Estates

Timing is everything when selling your home. DES Real Estate offers the right network and technology through which your home can be sold in a short time with efficiency.

About Us

DES Real Estate is a franchise business organized by several companies in 4 Balkan countries, Albania, Kosovo, Montenegro and Northern Macedonia.

Blog

Prona juaj është Pasioni ynë

Suksesi i DES nuk eshte rastesi! Është punë e madhe, këmbëngulje, mësim, studim, sakrifica dhe mbi të gjitha dashuria për…

Read more

Keni blerë me kredi bankare një shtëpi apo pronë tjetër ?

#DES&Ju Keni blerë me kredi bankare një shtëpi apo pronë tjetër ? Është shumë normale kjo rrugë e financimit për…

Read more

Spilleja, me vijë bregdetare 4 km do të zhvillohet si një lokalitet turistik bregdetar dhe lokal.

#DES&Bregdeti Spilleja, me vijë bregdetare 4 km do të zhvillohet si një lokalitet turistik bregdetar dhe lokal. Ministria e Turizmit…

Read more

Gabimet që zakonisht blerësit e shtëpisë bëjnë:

#DES&Ju, Gabimet që zakonisht blerësit e shtëpisë bëjnë: Blerësit kanë besimin se çmimi i shtëpisë është i diskutueshëm! Jo gjithmonë…

Read more

Janë 3400 prona të verifikuara dhe me dokumentacion të rregullt në procesin e rregjistrimit fillestar në Zonat Kadastrale të Jugut: Dhërmi, Himarë, Lukovë, Palasë, Gjilekë, Nivicë, Iljaz, Vuno.

#DES&Himara, Janë 3400 prona të verifikuara dhe me dokumentacion të rregullt në procesin e rregjistrimit fillestar në Zonat Kadastrale të…

Read more

Do shkoni me pushime?

Do shkoni me pushime? Kujdesuni për: Ajrosjen e shtëpisë Ujitjen e luleve Ushqimin e #DESRealEstate #AgjenciPronash #DESVloreLungomare #DESHimare #Det #PushimeVerore…

Read more