fbpx
5 probleme elektrike për të cilat duhet të kërkoni elektricistin!

5 probleme elektrike që duhet të kërkoni elektricistin!

Difektet  dhe problemet me rrjetin  elektrik dhe te ndriçimit në shtëpi apo në zyra, dyqane, magazina apo mjedise komerciale kerkojnë vëmendje të madhe për tu trajtuar. Gjeni më poshtë 5 probleme elektrike të cilat nuk duhet t’i anashkaloni dhe për të cilat duhet të kërkoni elektricistin: Shkëndija nga një prizë ose një prizë e liruar […]

Read more
Pronat e dhuruara apo të trashëguara

Si tatohen pronat e dhuruara apo të trashëguara?

Pronat e dhuruara apo të trashëguara Pronat e dhuruara apo të trashëguara nga prindërit dhe vëllezër-motrat nuk tatohen me 15%, kurse pronat e dhuruara apo të trashëguara nga kushërinjtë tatohen. Pasuritë e paluajtshme në rastet e dhurimit, heqjes dorë apo trashëgimisë do të përjashtohen nga taksimi 15% për rastet brenda lidhjes gjinore (prindër, motra, vëllezër) […]

Read more
Në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri?

Kam një pasuri të fituar me ligjin 7501. Në qoftë se lidh martesë me vajzen qe kam zgjedhur, në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri?

Kam një pasuri të fituar me ligjin 7501. Në qoftë se lidh martesë me vajzen qe kam zgjedhur, në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri? Kjo do te varet nga regjimi pasuror martesor që ju do të të zgjidhni paraprakisht. Ju mund të zgjidhni si me poshte: Regjimin e bashkësisë me kontratë (nenet […]

Read more
investimi në pasuri të paluajtshme

Po mendoni të investoni në pasuri të paluajtshme?

Po mendoni të investoni në pasuri të paluajtshme? Ja çfarë duhet të dini… 1. Çfarë është investimi në pasuri të paluajtshme? Investimi në pasuri të paluajtshme është zotërimi i një pasurie të paluajtshme që gjeneron të ardhura dhe është e destinuar për qëllime investimi dhe jo si vendbanim. Ato ndahen në: Rezidenciale: Investimet rezidenciale përfshijnë […]

Read more