fbpx

Ju vetëm ëndërroni, DES kujdeset ta bëjë realitet!

Nëse dëshironi të realizoni dëshirat tuaja pa humbur kohë dhe të gjeni shtëpinë e ëndrrave, jeni në vendin e duhur.

Agjentët DES do të kujdesen, që ju të mbeteni të kënaqur dhe me besimin që keni bërë zgjedhjen e duhur.

Jeni gati për të blerë një shtëpi?

Atëherë duhet të jeni të përgatitur edhe për fazat në të cilat do kalojë procesi i blerjes së shtëpisë suaj. DES ju ndihmon me disa informacione të thjeshta, se nga të filloni kërkimin:

Pasi keni gjetur Agjentin DES, çdo veprim do jetë më i lehtë për ju.

Janë disa faza në të cilat duhet të kaloni përpara se ta quani veten pronar.

Agjenti DES do jetë pranë jush në secilën nga këto veprime, të përmbledhura shkurtimisht si më poshtë:

Kur ju bëni ofertë për blerjen e një shtëpie, Agjenti juaj DES, do të negociojë në favorin tuaj, në mënyrë që të arrijë kushtet më optimale të blerjes. Negocimi përfshin, uljen e çmimit të blerjes, kostot e riparimit, afatet procedurale dhe çdo të papritur që do të rezultojë gjatë procesit.

Agjencia DES dhe Agjenti, sigurohen që prona mos të ketë kufizime ligjore dhe të jetë e lirë për të kryer transferimin në emrin tuaj.

Nëse keni vendosur të blini shtëpinë dhe dëshironi ta bllokoni që të mos shitet, atëherë duhet të paguani një Kapar pranë Agjencisë DES, pasi të keni nënshkruar me këtë të fundit marrëveshjen e kaparit. Kapari ju rikthehet i plotë, në momentin e përfundimit të shit-blerjes.

Kapari ju siguron ju si blerës, që prona është e rezervuar dhe ndihmon shitësin të përgatisë dokumentacionin e nevojshëm për shitjen dhe të kryejë ndonjë punim të mundshëm, për të cilët keni rënë dakord midis jush. Agjenti DES dhe shitësi, nga ky moment, ndërmarrin hapat e nevojshëm, që ta paraqesin pronën si të “Rezervuar” në të gjitha reaklamat e bëra për të.

Kontrata e Shitjes e lidhur midis Jush dhe shitësit, realizohet në praninë e Agjentit DES tek Noteri Publik.

Kontrata e Shitjes, parashikon të gjitha kushtet e shitblerjes dhe nënshkruhet nga blerësi, shitësi dhe Noteri. Për sigurinë tuaj, çmimi për blerjen e pronës, paguhet në llogarinë bankare të Noterit dhe vetëm pasi të jetë lëshuar Çertifikata e Pronësisë në emrin tuaj, Noteri bën kalimin e çmimit në llogarinë bankare të shitësit.

a. Nëse shtëpinë do ta blini me kredi bankare, atëherë pasi oferta juaj të jetë pranuar nga shitësi dhe të jetë lidhur Kontrata e Shitjes (me kusht kreditimi), faza finale është miratimi i kredisë nga banka. Kjo e fundit do të lëvrojë çmimin e shitjes në favor të shitësit dhe do të vendosë barrën hipotekore mbi shtëpinë tuaj, deri në shlyerjen e plotë të kredisë.

b. Nëse e keni gati buxhetin për blerjen e shtëpisë, atëherë bashkë me Agjentin DES dhe shitësin, shkoni tek Noteri dhe bëhuni menjëherë pronar i shtëpisë suaj.

Me nënshkrimin e Kontratës së Shitjes, në prani të Noterit publik, Ju bëheni menjëherë pronar i shtëpisë suaj. Në këtë moment ju paguani çmimin e shit-blerjes së pronës në llogarinë bankare të Noterit dhe njëkohësisht kryeni pagesën e komisionit për shërbimet e Agjentit DES.

Ta gëzoni shtëpinë e re!

Lexo më shumë mbi procesin e blerjes:
Kur ju blini shtëpi, ju merrni vendimin më të rëndësishëm financiar të jetës!
Blerja e një shtëpie!
Shtëpi pushimesh apo Investim në Real Estate
Një shtëpi e dytë!
Doni të blini një shtëpi?
Procesi i blerjes!
Si duhet të veproni kur do dhuroni ose ju dhurojnë një pronë?
Dhurimi i pronës!