DES Real Estate is the partner you need in the field of real estate mediation.

Icon

Acquisition of Real Estates

Buying a home is probably the biggest purchase you'll ever make in your life. The process of buying a home is very exciting but challenging and full of surprises. DES Real Estate offers you professional advice to make the right choice during this process.

Sale of Real Estates

Timing is everything when selling your home. DES Real Estate offers the right network and technology through which your home can be sold in a short time with efficiency.

About Us

DES Real Estate is a franchise business organized by several companies in 4 Balkan countries, Albania, Kosovo, Montenegro and Northern Macedonia.

Blog

Tetori Rozë

#DES&Ju Të dashura gra dhe zonja! Jeni boshti i familjes, dashuria e fëmijëve dhe zemra e vërtetë e shtëpisë tuaj!…

Read more

Për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme, që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen dhe kufijtë, do të shqyrtohen brenda 1 muaji nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

#DES& Prona Për regjistrimin fillestar të pasurive të paluajtshme, që nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen dhe kufijtë, do të shqyrtohen…

Read more

Rritini vlerë shtëpisë tuaj që ta shisni më shpejt dhe më shtrenjt!

#DES&Shtëpia Rritini vlerë shtëpisë tuaj që ta shisni më shpejt dhe më shtrenjt! Bëni këto përmirësime: 👉 Pamja e jashtme e…

Read more

Ndiqni ndryshimet që kanë ndodhur në procedurat ligjore tek Noteri për shitblerjen e pasurive të paluajtshme:

#DES&Ju Ndiqni ndryshimet që kanë ndodhur në procedurat ligjore tek Noteri për shitblerjen e pasurive të paluajtshme: 🧰 Noteri duhet…

Read more

Dizajni Nordik në mobilimin e banesave është jashtëzakonisht konfort, relaksues dhe i pëlqyeshëm në gjithë botën.

      #DES&Ju Dizajni Nordik në mobilimin e banesave është jashtëzakonisht konfort, relaksues dhe i pëlqyeshëm në gjithë botën.…

Read more