DES Real Estate is the partner you need in the field of real estate mediation.

Icon

Acquisition of Real Estates

Buying a home is probably the biggest purchase you'll ever make in your life. The process of buying a home is very exciting but challenging and full of surprises. DES Real Estate offers you professional advice to make the right choice during this process.

Sale of Real Estates

Timing is everything when selling your home. DES Real Estate offers the right network and technology through which your home can be sold in a short time with efficiency.

About Us

DES Real Estate is a franchise business organized by several companies in 4 Balkan countries, Albania, Kosovo, Montenegro and Northern Macedonia.

Blog

DES Shkodër është Zyra e pronave të zinxhirit DES Real Estate

DES Shkodër është Zyra e pronave të zinxhirit DES Real Estate për rrethin e Shkodrës e më gjerë. Konsulentet dhe…

Read more

Lahti, Kryeqyteti i Gjelbër Evropian i vitit 2021!

– Lahti ka 120.000 banorë e ndodhet në Rajonin e liqeneve, 100 km nga Helsinki – Është zgjedhur nga Komisioni…

Read more

Çfarë duhet të dini për blerjen e një shtëpie të dytë?

Cili është qëllimi i blerjes: Shtëpi pushimesh apo Investim në Real Estate? 🧐 👉 Nëse e shihni atë si një…

Read more

E bukura Shqipëri – Këtë herë jemi në qytetin e Pogradecit!

E bukura Shqipëri 📍 Qyteti i Pogradecit shtrihet në brigjet e Liqenit të Pogradecit. 👉 Liqeni është më i thelli…

Read more

Nëse jepni shtëpinë tuaj me qira, çfarë dokumenti duhet të bëni me qiramarrësin?

– Sipas Kodit Civil, për qiradhënie deri në 1vit mund të lidhni marrëveshje verbale ose kontratë me shkrim. – Mbi…

Read more