fbpx
Pronat e dhuruara apo të trashëguara

Si tatohen pronat e dhuruara apo të trashëguara?

Pronat e dhuruara apo të trashëguara

Pronat e dhuruara apo të trashëguara nga prindërit dhe vëllezër-motrat nuk tatohen me 15%, kurse pronat e dhuruara apo të trashëguara nga kushërinjtë tatohen.

Pasuritë e paluajtshme në rastet e dhurimit, heqjes dorë apo trashëgimisë do të përjashtohen nga taksimi 15% për rastet brenda lidhjes gjinore (prindër, motra, vëllezër) por jo ndaj kushërinjve të parë.

Nga taksimi 15% do të vijojnë të përjashtohen dhurimet dhe trashëgimitë të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme te trashëgimtarët e radhës së parë dhe të dytë. 

Ndërsa pasuritë e paluajtshme të trashëguara apo dhuruara te trashëgimtarët përtej radhës së parë dhe të dytë të përcaktuara në Kodin Civil, nuk do të tatohen deri në vlerën 5 milionë lekë.

Gjithashtu raporti i vlerësimit për pasurinë e dhuruar apo hequr dorë prej saj nuk është detyrues për t’u paraqitur në dokumentacionin për kalimin e të drejtës së pronësisë së paluajtshme nëpërmjet dhurimit, apo heqjes dorë.