fbpx

Çfarë është Feng Shui?

Feng Shui është një disiplinë e lashtë kineze që studion energjitë natyrore të mjedisit dhe veçoritë e ndryshme mangnetike që depërtohen nga drejtime të ndryshme. Fjalë për fjalë “feng” do të thotë “erë” dhe “shui” do te thotë “ujë”. Ndërveprimi i këtyre dy elementeve esencialë për jetën përshkruajnë energjinë thelbësore, ose “Chi”, që është dhe […]

Lexo më shumë

{A e dini se…}

Ambjentet e përbashkëta të pallatit 🏢ku jetoni si tarraca, shkallët, hyrja, sheshpushimet e kateve, ashensoret, depot e ujit dhe kabina elektrike do te regjistrihen në m2 në një regjistër të veçantë në ZRPP ( Hipotekë). Ato do të administrohen nga Asambleja e pallatit. 🧐😂. Regjistruesi( në hipotekë) e bën regjistrimin e aktit të bashkëpronësisë së detyrueshme për […]

Lexo më shumë

Proçedura që ndiqet kur blini një pronë me kredi bankare!

Nëse doni të blini një shtëpi apo një pronë me kredi bankare, duhet të aplikoni në bankën që zgjidhni Ju dhe pasi ju është miratuar kredia, do të nënshkruani kontratën e kredise dhe kontratën e hipotekimit, e cila barrëson pronën që do vihet si kolateral (garanci) për shlyerjen e kredisë së marrë. Nëse kredia që […]

Lexo më shumë