fbpx
investimi në pasuri të paluajtshme

Po mendoni të investoni në pasuri të paluajtshme?

Po mendoni të investoni në pasuri të paluajtshme? Ja çfarë duhet të dini…

1. Çfarë është investimi në pasuri të paluajtshme?

Investimi në pasuri të paluajtshme është zotërimi i një pasurie të paluajtshme që gjeneron të ardhura dhe është e destinuar për qëllime investimi dhe jo si vendbanim.

Ato ndahen në:

  • Rezidenciale: Investimet rezidenciale përfshijnë shtëpi, si apartamente dhe vila.
  • Komerciale: Investimet në pasuri komerciale përfshijnë dyqane, ndërtesa për zyra ose ndërtesa që përdoren si magazina ose depo.

Përfitimet nga investimi në pasuri të paluajtshme

Dy nga përfitimet kryesore të investimit në pasuri të paluajtshme jane:

1. Vlerësimi i Kapitalit

Pronat e investuara mund të realizojnë fitime kapitale për investitorët për shkak të rritjes së vlerës së pronës me kalimin e kohës. Një fitim kapital është një fitim që rezulton nga diferenca midis çmimit fillestar të blerjes dhe çmimit të shitjes së pronës pas disa kohesh.

2. Të ardhurat nga qiraja

Pavarësisht nëse është një pronë rezidenciale ose komerciale, qiramarrësit i paguajnë pronarit çdo muaj derisa të mbaroje kontrata e qirasë.

3. Pronat si kolateral

Pronat shërbejne si kolaterale për bankën për të marrë kredi dhe kredituar biznesin tuaj.

A ka rreziqe të investosh në Prona të paluajtshme?

  • Pasuritë e paluajtshme kërkojne një sasi të konsiderueshme kapitali ose borxhi paraprak në formën e kredisë në bankë.
  • Investimi në pronë nuk siguron fitim të menjëhershëm financiar e mund të duhen vite për të rikthyer investimin fillestar
  • Investimi ne prona kërkon një plan të qartë se si do ti menaxhoni dhe vini në punë që të prodhojnë fitim për ju.
  • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e tyre.
  • Në rast qiradhëniesh marrjen rregullisht të qirasë.
  • Të kesh aftesinë të dish kur të blesh e kur të shesësh.

Nëse dëshironi të investoni në pasuri të paluajtshme, këto janë vetëm disa këshilla që ekspertët e DES Real Estate kanë ndarë për ju.

📞Për më shumë informacione dhe investime të sigurta, na kontaktoni.

Brokerat dhe agjentët e DES Real Estate do ju udhëheqin përgjatë gjithë procesit duke vendosur të parin, interesin tuaj më të mirë.🤝