Lumi Vjosa në Shqipëri është një nga lumenjtë e fundit të egër të Europës, sepse pothuajse të gjitha degët e tij rrjedhin të pandërprera dhe të paprekura, duke krijuar një rrjet lumor të gjallë si diçka që nuk haset më.

#A e dini se… 💦🔷Lumi Vjosa në Shqipëri është një nga lumenjtë e fundit të egër të Europës, sepse pothuajse të gjitha degët e tij rrjedhin të pandërprera dhe të paprekura, duke krijuar një rrjet lumor të gjallë si diçka që nuk haset më.
💦🔷Gjatësia e lumit në Shqipëri është 192 km. 💦🔷Vjosa lag 4552km2 siperfaqe të vendit. 💦🔷Vjosa buron në Epir të Greqisë dhe derdhet në detin Adriatik në Shqipëri.
💦🔷Gjatë rrjedhës ka kanione të bukura, rrjedha të rrëmbyeshme, ishuj dhe kthesa që krijojnë gjarpërime të mrekullueshme.
💦🔷Vjosa është pellgu i dytë më i madh i lumenjve prej 6 808 km2 në Shqipëri. 💦🔷Lumi kalon në disa qytete: Ersekë, Përmet, Gjirokastër, Tepelenë, Mallakastër, Fier dhe Vlorë.
💦🔷Në shumë brigje të tij bëhet plazh, peshkohet si dhe ushtrohen sporte uji.
💦🔷Toka të begata shtrihen në brigjet e lumit Vjosa.