Malet janë pasuri e gjithë njerëzimit!

#DES&Mjedisi
Malet janë pasuri e gjithë njerëzimit!
🟢 Ato janë shtëpia e 15% të popullsisë së botës.
🟢 Ato strehojnë 1/2 e pikave të nxehta të biodiversitetit në botë.
🟢 Ato sigurojnë ujë të ëmbël për 1/2 e njerëzimit.
🟢 Topografia e diferencuar: lartësia, pjerrësia, ekspozimi mundësojnë zhvillimin e hortikulturës, llojet e bagëtisë dhe specieve pyjore.
🟢 Rreth 79% e tokës malore përdoret për kullotje të bagëtive dhe sigurin pleh organik që rrit pjellorinë e tokës.
🆘 Por malet janë nën kërcënim nga ngrohja globale dhe mbishfrytëzimi.
🆘 Akullnajat e maleve po shkrihen me ritme të papara, duke ndikuar në furnizimin me ujë të ëmbël për miliona njerëz.
🆘 Ndryshimi i klimës, praktikat e paqëndrueshme të bujqësisë, minierat komerciale, prerja e pyjeve dhe gjuetia ilegale dëmtojmë rëndë biodiversitetin malor.
🆘 Ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm dhe qeveritë të përgjegjshme për të zvogëluar emetimet e karbonit.
👉OKB e shpalli 11 dhjetorin në vitin 2002 si Ditën Ndërkombëtare të Maleve.
👉 Biodiversiteti është jetik për Globin: përfshin shumëllojshmërinë e ekosistemeve, specieve dhe burimeve gjenetike.
👉 OKB ka deklaruar se 2021 – 2030 do jetë dekada për Rivendosjen e Ekosistemit dhe qeveritë përgatiten të negociojnë kornizën globale të Biodiversitetit pas vitit 2020.
👉Të festojmë Ditën Ndërkombëtare të Maleve me miqtë tanë!
Share në mediat sociale
Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter