Një ndjekës i Blogut të DES na shkruan:

Një ndjekës i Blogut të DES na shkruan:

Burrë e grua kemi një shtëpi që ndodhet në proçes legalizimi, e deklaruar në emrin e bashkëshortit. Nëse ne të dy bashkëshortet heqim dore nga pronësia në favor të fëmijeve, a zhvishemi nga çdo e drejtë mbi këtë pronë?🏡 Ne duam t’ua kalojmë fëmijeve, por kemi frikë se ndoshta ata nuk do duan që ne të rrime më aty dhe ne nuk kemi se ku te shkojmë.👨‍👩‍👧‍👦

👨‍💼Eksperti DES: Mos hiqni dorë nga e drejta e legalizimit në emrin e burrit tuaj. Nëse ju ia kaloni atë fëmijëve, atëhere ata do të kenë të gjitha të drejtat mbi këtë pronë dhe se ç’mund të ndodhi më pas askush nuk mund ta thotë, por ju duhet ta mendoni.

✅ Ndërkohë që ju keni një mundësi për t’a regjistruar pronën në regjistrat kadastrale në emrin tuaj dhe të bëni kontratën e dhurimit me kusht fëmijeve tuaj.

👉Kushti që u vendosni atyre është: ju të keni të drejte të banoni aty,  përsa kohe do të jetojë i fundit. Kjo kontratë me kusht nuk mund të bëhet tani që pronën e keni në proces legalizimi, por pasi ta keni regjistruar pronën në Regjistrin e Kadastrës dhe të keni marrë çertifikaten e pronës në emrin e bashkëshortit.📜

Por kur ju e merrni këtë çertificatë, prona, pasi ju nuk jetoni më, trashëgohet në mënyrë të barabartë tek fëmijët tuaj, keshtuqë nuk është nevoja të bëni sa thamë më lart. 😊