fbpx

Pronat, dosjet e viteve 1993-2012 që përfitojnë kompensim!

Agjencia e Trajtimit të Pronave ( ATP) ka publikuar dje vendimin për individët që u është njohur e drejta për kompensimin e pronave për vitet 1993-2012. Janë 162 pronarë, të cilëve u është njohur e drejta e kompensimit dhe vlerësimi financiar për pronën. Ata duhet të paraqiten në ATP dhe plotësojnë formularin-tip, të zgjedhin të bëjnë pagesën brenda vitit, brenda 3 vjetëve ose 5. Të gjitha subjektet që kanë një vendim përfundimtar kompensimi, pavarësisht rendit kronologjik të tij dhe llojit të zërit kadastral të pronës së vlerësuar, kanë të drejtë të aplikojnë pranë ATP-së me kërkesë të veçantë, ku shprehin vullnetin për t’u kompensuar financiarisht. ATP-ja përgatit vlerësimin financiar të pronës.  Në linkun më poshtë gjeni listen me emrat: 

lista, ATP