fbpx
Cilat janë çështjet që merrni në shqyrtim përpara se të kërkoni një shtëpi?

Cilat janë çështjet që merrni në shqyrtim përpara se të kërkoni një shtëpi?

Çfarë buxheti mund të përballoni?
Sa kohë planifikoni të qëndroni në shtëpi?
Doni stabilitet apo fleksibilitet?
Ju do merreni me riparimet dhe mirëmbajtjen e shtëpisë?
Cilat janë qëllimet tuaja financiare, karriere dhe familjare?

Drejtojuni zyrave DES, kontaktoni me Agjentin e DES në mënyrë që t’ju japi zgjidhjen sipas rrethanave dhe mundësive që keni.
DES ka agjentët më të mirë, jo vetëm se mirëpresin kërkesat tuaja, por ju ofrojnë zgjidhjen optimale në kohë rekord!
Efikasiteti, konsiderimi i çdo detaji të rëndësishëm për ju dhe plotësimi fiks i nevojave tuaja janë fokusi dhe qëllimi i vetëm i Agjentëve DES!
www.desrealestate.al