Nëse doni të jepni shtëpinë tuaj me qira, çfarë dokumenti duhet të bëni me qiramarrësin?

Nëse jepni shtëpinë tuaj me qira, çfarë dokumenti duhet të bëni me qiramarrësin?

– Sipas Kodit Civil, për qiradhënie deri në 1vit mund të lidhni marrëveshje verbale ose kontratë me shkrim.
– Mbi 1 vit duhet patjetër kontratë me shkrim.
– Mbi 9 vjet qiradhënie, duhet të bëni kontratë të noterizuar.

Çfarë problemesh mund tju lindin:

– A do ta zbatojë qiramarrësi kontratën?
– Po nëse Ai nuk paguan rregullisht qiranë mujore?
– Po nëse dëmton paisjet e shtëpisë?
– Po nëse shpenzon shumë energji, uj dhe nuk paguan faturat mujore?

– Ju keni të drejtë që nëse pala tjetër nuk ka respektuar pikat e kontratës, t’i drejtoheni gjykatës dhe të kërkoni detyrimin.
– Kur shkeljet janë të rënda mund të kërkoni zgjidhjen e kontratës.
– Gjithmonë kërkoni ndërmjetësues agjencinë e pronave, që “filtron” qiramarrësin dhe ka ekspertizë.

Sugjerimi ynë:
Jepeni në menaxhim shtëpinë tuaj, mos u merrni vetë me qiramarrësit dhe gjithë telashet që lindin.
DES Real Estate e ka të zhvilluar shërbimin e menaxhimit të apartamenteve e vilave.
Të gjitha problemet me qiramarrësit: gjetjen e qiramarrësit të duhur, qirambledhjen, mirmbajtjen e paisjeve, pagesat e faturave mujore janë nën përgjegjësinë e DES.

Share në mediat sociale
Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter