Doni të ndërtoni shtëpi private?

#DES&Shtëpia
Doni të ndërtoni shtëpi private?
Nëse ju e dini se çfarë dëshironi, merrni një arkitekt që:
👉 Të hartojë planin që plotëson nevojat tuaja;
👉 Projekti të plotësojë kodet lokale të ndërtimit;
👉 Të sigurojë një investim më të mirë afatgjatë;
👉 Ka njohuri gjithëpërfshirëse në fushën e projektimit, materialeve dhe strukturës.
👉 T’ju thotë nëse idetë tuaja do të funksionojnë në shtëpinë tuaj;
👉 Të identifikojë kufizimet që mund pengojne projektin;
👉 T’ju informojë për tendencat dhe materialet më të fundit të projektimit;
👉 Tu ofrojë ide të cilat mbase nuk i keni menduar;
👉Të bëjë zgjidhjen e duhur të jashtësisë dhe organizimit të mjediseve të brendëshme;
🆘 Zgjidhni profesionistin më të mirë! Zgjidheni atë me përvojë! 😊👍