Përdorimi i kondicionerëve në shtëpi apo zyrë në këtë moment kërkon një kujdes të rritur.

#DES&Ju
Përdorimi i kondicionerëve në shtëpi apo zyrë në këtë moment kërkon një kujdes të rritur. Si të pastroni dhe përdorni në mënyrë të sigurtë kondicionerin në kohën e Covid-19🦠
🙅‍♀️🙅 Rritni distancën e sigurisë nga kondicioneri i dhomës përtej normales. Mikroorganizmat në ajër qarkullojnë në gjithë dhomën nga kondicioneri!
🧴💦 Lani filtrat me ujë dhe sapun, duke pastruar me kujdes pjesët e ekspozuara!
🚿🚿Pastroni motorët e jashtëm mundësisht me teknikun e specializuar!
🏠 Ajrosni dhomën disa herë në në ditë, në mënyrë që të zvogëlohet ndotja e brendshme e dhomës!
💨Shmangni rrjedhjen e ajrit drejtpërdrejtë tek njerëzit, duke i drejtuar gjithmonë fletët lart.
💧Është thelbësore të ruhet një normë e kontrolluar e lagështisë në shtëpi apo në zyrë: në verë duhet të jetë 50-70%, ndërsa në dimër 40- 60%.