Ndërmjetësuesi i pasurive të paluajtshme(ose agjenti i pronave) është një profesion që deri tani nuk rregullohej me ligj.

#DES&Ju
Ndërmjetësuesi i pasurive të paluajtshme(ose agjenti i pronave)🤵👩🏻‍💼 është një profesion që deri tani nuk rregullohej me ligj📍.
Ministria e Drejtësisë ⚖️ ka përgatitur një projektligj 📋që saknsionon të gjitha rregullat për agjentët e pronave:
👉 trajnimin e detyruar dhe provimin,
👉licencimin,
👉komisionet e ndërmjetësimit eksluzive ose jo,
👉detyrimet ligjore,
👉kushtet për për aktivitetin në fushën e ndërmjetësimit të shit-blerjes, dhënie-marrjes me qira.
🩸 Ministria e Drejtësisë do të jetë institucioni që administron regjistrin publik të ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme si dhe regjistrin unik të të dhënave për zyrat e ndërmjetësimit të pasurive të paluajtshme.
Agjentët e pronave do të licencohen në bazë të kushteve të përcaktuara kur ky projektligj të miratohet.