Janë 3400 prona të verifikuara dhe me dokumentacion të rregullt në procesin e rregjistrimit fillestar në Zonat Kadastrale të Jugut: Dhërmi, Himarë, Lukovë, Palasë, Gjilekë, Nivicë, Iljaz, Vuno.

#DES&Himara,
Janë 3400 prona të verifikuara dhe me dokumentacion të rregullt në procesin e rregjistrimit fillestar në Zonat Kadastrale të Jugut:
Dhërmi, Himarë, Lukovë, Palasë, Gjilekë, Nivicë, Iljaz, Vuno.
✅ Është e rëndësishme data se deri kur qytetarët mund të paraqesin dokumentacionin që zotërojnë lidhur me pronat e tyre.
✅ Gjeni grafikun e afishimit publik të materialit të hartuar nga Kadastra për konsultimin publik, duke i mundësuar pronarëve aty të shprehin ankesat e tyre.
✅ Keni kohë ta bëni ankesën para afishimit publik dhe të depozitoni dokumentat që keni për përcaktimin e pronës tuaj.
✅ Një pjesë e pronarëve nuk ndodhen në Shqipëri, për ta do të ketë shtyrje afati deri në kthimin e tyre për pushimet e gushtit.
Zonat Kadastrale:
🏮 2863 Palasë
Fillimi i afishimit: Blloku 1, Java III, Dhjetor 2020
Mbarimi i afishimit: Blloku 2, Java II, Prill 2021
🏮 1739 Gjilekë
Fillimi i afishimit:Blloku 1, Java II, Gusht 2020
Mbarimi i afishimit: Blloku 3, Java III, Janar2021
🏮1481 Dhërmi
Fillimi i afishimit: Blloku 1, Java II, Tetor2020
Mbarimi i afishimit: Blloku 3, Java III, Shkurt 2021
🏮1982 Iljaz
Fillimi i afishimit: Blloku 1, Java I, Dhjetor2020
Mbarimi i afishimit: Blloku 1, Java III, Janar 2021
🏮3844 Vuno
Fillimi i afishimit: Blloku 1, Java II, Dhjetor 2020
Mbarimi i afishimit: Blloku 2, Java II, Prill 2021
🏮1952 Himarë
Fillimi i afishimit: Blloku 1, Java V, Shtator 2020
Mbarimi i afishimit: Blloku 4, Java III, Shkurt 2021
🏮2518 Lukovë
Fillimi i afishimit: Blloku 1, Java III, Shtator 2020
Mbarimi i afishimit: Blloku 3, Java III, Shkurt 2021