fbpx
Toke ne te cilen jane vendosur panele diellore

Panelet diellore dhe toka e duhur!

Des Real Estate ka nxjerrë në shitje 20 ha kullotë në Lagunën e Divjakës si dhe 7-10 ha tokë arë në fshatrat e Lushnjës. Ka pasur interesim shumë të madh nga investitorët në fushën e paneleve diellore. 

Ata kërkojnë sipërfaqe toke të mëdha për vendosjen e paneleve në zona me diell dhe Lushnja duket se është vend shumë i pëlqyeshëm e  i përshtatshëm për to. 

Çfarë cilësish, facilitetesh, rrethanash kërkohen për tokën e fermave diellore? 

 5 Kërkesat për Tokën e Fermës diellore 

Jo çdo parcelë toke është e përshtatshme për një fermë diellore dhe, megjithëse specifikat mund të ndryshojnë në bazë të projektit, ekzistojnë disa kërkesa kyçe për një fermë të suksesshme diellore. 

Pikat e mëposhtme japin informacionin nëse toka është apo jo e përshtatshme për një fermë diellore. 

1. Madhësia e parcelës 

Nëse parcela e tokës nuk është mjaft e madhe për të strehuar një fermë diellore, atëherë projekti nuk realizohet dot. Zhvilluesit diellorë, varesisht nga madhesia e projektit dhe investimit do të kërkojnë  prej 10-200 ha toke.  1 kilovat (kW) panel diellor kërkon një sipërfaqe prej 100 m2. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se qytetet dhe autoritetet lokale zakonisht nuk lejojnë mbulimin e plotë të të gjithë parcelës. Si rregull lejohet  rreth  60% e sipërfaqes totale të tokes te mbulohet me projektin PV diellor. 

2. Gjendja e tokës 

Ashtu si me një fermë bujqësore, cilësia e terrenit do të luajë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e qëndrueshmërisë dhe suksesit të projektit. Zhvilluesit diellorë po kërkojnë tokë të pastër( nga shkurret, pemet, ferrat), të sheshtë, me pak ose aspak ligatina dhe me pjerrësi minimale max 5  gradë për të përdorur një sistem gjurmues. 

 Toka duhet të marrë shumë rreze dielli çdo vit dhe të jetë mjaft e qëndrueshme për të strehuar të gjitha pajisjet e nevojshme diellore. 

3. Afërsia e infrastrukturës 

Vendndodhja e tokës luan rol kyç në përcaktimin e qëndrueshmërisë së  fermes diellore. Parcela duhet të jetë jo me shume se 1000m   nga energjia trefazore dhe 3.5-4 km nga një nënstacion. 

Sa më larg një vendndodhje të jetë nga rrjeti, aq më e lartë është kostoja e ndërlidhjes për zhvilluesin. 

Aksesi në rrugët kryesore i mban të ulëta kostot e transportit, duke ulur kështu koston e përgjithshme të projektit. Afërsia me një qytet të madh mund të ofrojë akses më të madh në infrastrukturën e nevojshme për funksionimin dhe mirëmbajtjen e një projekti të fermës diellore. 

4. Politika Lokale 

Shqipëria së fundmi po nxit investitorët vendas e të huaj për  të investuar në prodhimin e energjise  me panelet diellore, duke ofruar licenca operatorëve që do të prodhojnë energjinë elektrike përmes panele diellore. Janë më tepër se 500 operatorë që po studjojnë dhe përgatiten dhe kanë siguruar burimet e  financimit  për të investuar në panelet diellore.

 5. Potenciali i përmbytjeve 

 Përpara se të fillojë ndërtimi i një projekti të fermës diellore, duhet të kryhet një vlerësim i rrezikut nga përmbytjet për të siguruar që toka të mos jetë nën kërcënim nga përmbytjet e ardhshme. Megjithatë, edhe nëse toka ndodhet në një fushë përmbytjeje, nuk përjashton domosdoshmërisht një fermë diellore por  kërkon planifikim shtesë për të siguruar që pajisjet diellore të jenë mjaft të forta dhe mjaftueshëm të ngritura për t’i bërë ballë çdo përmbytjeje të mundshme.