Planifikoni të ndërtoni shtëpinë tuaj? Konsideroni mirë kostot e ndërtimit!

🎁🏡 Toka
A është toka e sheshtë apo shkëmbore? Terreni ku ndërtoni ndikon në koston e përgatitjes së sitit.
🎁🏡 Madhësia
👍 Kushton më shumë një shtëpi e vogël sesa të ndërtoni një shtëpi të madhe se kostoja shpërndahet në sipërfaqen e tokës.
👍 Kushton më pak për m2 një shtëpi dykatëshe se sa një katëshe, sepse shtëpitë dykatëshe kanë themele dhe çati më të vogla.
🎁🏡 Forma
👍 Shtëpitë drejtkëndore kushtojnë më pak për tu ndërtuar, ndërsa ato me shumë kënde dhe qoshe kushtojnë më shumë, sepse ato rrisi koston e fuqisë punëtore dhe materialeve.
👍 Kushton më pak të ndërtosh shtëpi me çati në formë kube, pasi ato zakonisht përdorin materiale më efikase.
🎁🏡 Kuzhina dhe banjot
Kuzhinat dhe banjat janë zonat më të shtrenjta kur ndërton një shtëpi të re. Llogaritini mirë kostot e secilës.
🎁🏡 Inflacioni
Inflacioni rrit kostot e ndërtesave. Kur përdorni shtëpi të tjera si pikë referimi për kostot e vlerësuara, sigurohuni që shtëpitë të jenë më të vjetra se 6 muaj.
🎁🏡 Kushtet e tregut
Nxirrni çmimin e tokës veç nga çmimi i shtëpisë. Çmimi i tokës varion nga vendi ku ndodhet toka. Vlera e ndërtimit varet nga njësia që do ta ndërtojë.
🎁🏡 Landscape
Peisazhi përfshin shtëpinë të dizajnuar së bashku me kopshtin, rrethimin, portën dhe gjithë elementet e eksteriorit.
🎁🏡 Arkitekti
Mos ndërtoni shtëpi vetë, por kërkoni patjetër një arkitekt.