Stili skandinav i mobilimit !

Stili skandinav i mobilimit është jo thjesht një i tillë, por është stil jetese. Mjaft i vlerësuar për thjeshtësinë, komfortin dhe bukurinë, gjeni çfarë janë themelore për këtë stil mobilimi:
🌈 Thjeshtësia në linja dhe në forma.
🌈 Përdorimi i materialeve natyrore
🌈Ngjyra natyrale dhe tekstile të ngrohta
🌈Drita natyrale
🌈Oxhaku
🌈Modelet
🌈Bimët
🌈Veprat e artit
🌈Mobiljet