Vendimi i ATP/ Kompensimi i pronave, ndahen 480 milionë lekë për 150 pronarë!

Agjencia e Trajtimit të Pronave( ATP) ka publikuar listën e pronarëve që kanë kërkuar kompensim të shpejtë, përmes kërkesave të veçanta gjatë viteve 2016-2019.

ATP, Lista