Ka rreth 22.000 familje të cilat janë pajisur pjesërisht ose asnjëherë me tokë buqësore.

#DES&TokaBujqësore
Ka rreth 22.000 familje të cilat janë pajisur pjesërisht ose asnjëherë me tokë buqësore.
Ligji “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në RSH” hyri ne fuqi më 7 maj dhe afati i përfundimit të tij është 7 nëntor.
🏮Ai do të zgjidhë pajisjen me tokë bujqësore të familjeve të cilat, pas përfundimit të proçesit të pajisjes me AMTP, do tu bëhet regjistrimi dhe çertifikimi i pronës.
🏮 Ky ligj parashikon që brenda 6 muajve të gjitha këto familje duhet të aplikojnë pranë bashkive përkatëse, duke kërkuar pajisen me tokën buqësore.
🏮 Ligji i ri u jep tokë bujqësore edhe shumë familjeve që e posedojnë tokën, pasi kanë qenë pronarët e saj para krijimit të kooperativave bujqësore.
🏮 Gjithashtu ligji i krijon mundësinë e marrjes së pronësisë së tokës edhe disa nënkategorive të vogla, të mbetura pazgjidhura ende.
🏮 Gjatë 4 muajve ( maj-shtator 2020), që kur ka hyrë ligji në fuqi rezulton një numër i vogël aplikimesh të bëra.
🏮 Mbeten 2 muaj deri në datën 7 nëntor për tu pajisur me AMTP.
🆘 Aplikoni duke bërë një kërkesë pranë Bashkisë tuaj në 2 muajt e mbetur!
#DESRealEstate #AgjenciPronash
#TokaBujqesore #ÇertifikatëProne
#NdiqPronen #ShesimTokaBujqesore
#Fshati
#DES #Himare #Lushnje #Fier #Vlore #Elbasan #Korçe
#Shkoder #Tirane
www.desrealestate.al

Share në mediat sociale
Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter