Tokat e zëna, 62 pronarë përfitojnë kompensimin!

💰Për tokat e zëna, 62+90 pronarë përfitojnë kompensimin në 5 këste në qarqet Tiranë, Shkodër, Elbasan, Durrës, Korçë dhe Vlorë.
💰Emrat i gjeni në 2 lista

 

LISTA

PUBLIKIM-31-01-2020-1