fbpx

Hipoteka, 880 personat që kanë gati tapitë e shtëpive në Vlorë

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ( Hipoteka) Vlorë publikon listën me 880 persona që kanë përfituar lejen e legalizimit dhe që duhet t’i drejtohen Hipotekës së rrethit për të aplikuar për certifikatë pronësie. Procedurat për marrjen e tapisë janë ndjekur nga ALUIZNI, i cili dorëzon dosjen e plotë në Hipotekë, por përfituesit […]

Read more

Kujdes nga të metat kur blini një pronë të paluajtshme! 

Krahas kontratës së shitjes dhe dokumenteve të tjerë, duhet të kërkoni edhe plotësimin e formularit të marrjes në dorëzim të pronës. Ky akt ju ndihmon të evidentoni të metat e dukshme të pronës dhe të kërkoni prej shitësit ndreqjen ose dëmshpërblimin e tyre. Mbani në vëmendje se të metat e dukshme duhet të konstatohen aty […]

Read more

Tokat e zëna, nis aplikimi për 860 pronarët

Pronarët e tokave, tokat e të cilëve ju janë zënë nga ndërtime pa leje, iu lind e drejta e kompensimit. Janë 860 pronarë të cilët duhet të dorëzojnë tek Agjencia e Trajtimit të Pronave e cila ndodhet në adresën Rr. Muhamet Gjollesha, nr 54, Tiranë dosjen me 6 dokumente dhe të plotësojnë një formular që […]

Read more

Grant Cardone

Ndër personat më ndikues në industrinë e Real Estate në USA është Grant Cardone. Ekspert ndërkombëtar për shitjet, autor bestseller i New York Times, drejtues i programit radiofonik “Zona Cardone”, autor i 7 librave, ai ndihmon njerëzit se si të gjejnë punë dhe se si të fitojnë para e të përmirësojnë performancën në biznes. Grant […]

Read more