fbpx

Tokat e zëna, 300 pronarë përfitojnë leje legalizimi!

Publikohen emrat e 300 pronarëve të cilëve u është miratuar kompensimi për truallin që u është prekur nga ndërtimet pa leje. Pronarët përfitues janë në Kamëz-Vorë, Elbasan, Durrës, Vlorë, Shkodër dhe Kukës. Pas hapjes së procedurave nga ATP-ja pronarët duhet të plotësojnë formularin tip dhe 6 dokumente. Emrat e listës prej 300 personash e gjeni […]

Read more

Si bëhet llogaritja e taksës së banesës!

Afati për të vetëdeklaruar të dhënat e banesës është deri më 30 tetor 2019. Llogaritja e taksës së banesës bëhet në bazë të vlerës së ndërtesës, shumëzuar me shkallën në përqindje të taksës së miratuar me ligj për kategorinë e ndërtesave për banim që është 0.05%. Shembull: Apartament me sipërfaqe 70 m² x çmim vlerësues […]

Read more

Agjencia e Trajtimit të Pronave: 82 pronarët që marrin 156 milionë lekë!

Janë 82 pronarë që marrin 156 milionë lekë të reja. Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton se, më datë 10. 09 . 2019, ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 82 kërkesa të paraqitura nga pronarë të pasurive të paluajtshme, pronë private, të prekura nga ndërtimet informale, që përfitojnë deri më tani kompensimin/shpërblimin në vlerë, […]

Read more

Sa vlerë ka prona ime?

Pushimet mbaruan dhe të gjithë i jemi kthyer punës! Një pyetje na lind natyrshëm për vlerën e një prone që kemi ( shtëpi apo tokë) në bregdet: Sa vlerë ka prona ime? Fakti që është pranë detit apo afër e bën çmimin tepër të lartë? Është pyetje komplekse, por ndalemi tek shtëpitë: Vlera e saj […]

Read more