fbpx

Kuvendi miratoi ligjin “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë”

🌳 Sipas tij, AMTP-të (Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi) e dhëna para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të regjistrohen duke mos iu nënshtruar verifikimit të ligjshmërisë së tyre nga ASHK ( Agjencia Shtetërore e Kadastrës) nëse plotësojnë këto kritere: 🌳 Të jetë trajtuar me tokë vetëm në territorin e një kooperative apo ndërmjarrje […]

Read more

Happy womens day!

Ne në DES Real Estate kemi shume vajza e gra që punojnë me përkushtim, ndershmëri e plot rezultate👍! Gëzuar 8 marsin Irida, Silvi, Anisa, Arsonela, Irta, Franceska, Fiori, Vjola, Pamela, Herjeta, Vjoalba, Eni, Fjona, Adelina, Valbona🌹🌹! Gëzuar të gjitha grave, vajzave shqiptare kudo që ndodhen! Jeni shpirti, gëzimi, dashuria, mirësia, mbarësia e familjes tuaj! Jeni […]

Read more

Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me poshtë:

Për të privatizuar banesën e ndërtuar nga Enti Kombëtar i Banesave në vitet 1992-1999, duhet të dorëzoni dokumentat si me poshtë: 🔮 Autorizimin nga ish organet shtetërore për strehimin në banesë, kontrata e qirasë ose akti i marrjes në dorëzim të banesës. 🔮 Çertifikata familjare në 1.12.1992 dhe tani. 🔮 Dëshmi e trashëgimisë, nëse ka një të tillë. […]

Read more