fbpx

Janë 3400 prona të verifikuara dhe me dokumentacion të rregullt në procesin e rregjistrimit fillestar në Zonat Kadastrale të Jugut: Dhërmi, Himarë, Lukovë, Palasë, Gjilekë, Nivicë, Iljaz, Vuno.

#DES&Himara, Janë 3400 prona të verifikuara dhe me dokumentacion të rregullt në procesin e rregjistrimit fillestar në Zonat Kadastrale të Jugut: Dhërmi, Himarë, Lukovë, Palasë, Gjilekë, Nivicë, Iljaz, Vuno. Është e rëndësishme data se deri kur qytetarët mund të paraqesin dokumentacionin që zotërojnë lidhur me pronat e tyre. Gjeni grafikun e afishimit publik të materialit […]

Read more

Toka bujqesore është pasuri kombëtare!

#DES&toka bujqësore Ajo ndahen në 3 tipe: Toka me përqindje të lartë bimësie gjysëmnatyrore ose natyrore( livadhe dhe kullota). Kullotat shfrytëzohen në blegtori për kullotjen e bagëtisë, kurse livadhet shfrytëzohen për të siguruar ushqimin e kafshëve gjatë periudhës së dimrit. Toka me intensitet të ulët shfrytëzimi: pyje, gjerdhe, shkurre e liqene brenda tyre. Këto toka […]

Read more

Doni të ndërtoni shtëpi private?

#DES&Shtëpia Doni të ndërtoni shtëpi private? Nëse ju e dini se çfarë dëshironi, merrni një arkitekt që: Të hartojë planin që plotëson nevojat tuaja; Projekti të plotësojë kodet lokale të ndërtimit; Të sigurojë një investim më të mirë afatgjatë; Ka njohuri gjithëpërfshirëse në fushën e projektimit, materialeve dhe strukturës. T’ju thotë nëse idetë tuaja do […]

Read more