fbpx

Kadastra Shqiptare dhe Dhoma e Noterisë kanë firmosur protokollin teknik të marrëveshjes së përbashkët për shërbimet kadastrale!

Kadastra Shqiptare dhe Dhoma e Noterisë kanë firmosur protokollin teknik të marrëveshjes së përbashkët për shërbimet kadastrale! Të gjitha operacionet pronësore që kërkojnë praninë e noterit, tashmë do të kryhen në kohë reale, përmes firmosjes elektronike të noterëve. Qytetarët marrin shërbimin e kërkuar për pronën tek noteri brenda 48 orëve nga konfirmimi i pagesës për […]

Read more