fbpx
ndryshimi midis agjentit te prones dhe konsulentit imobiliar

A ka diferencë midis agjentit të pronës dhe konsulentit të pronës (imobilar)?

A ka diferencë midis Agjentit të Pronës dhe Konsulentit të Pronës (Imobilar)?

Janë dy profesione të dallueshme. Diferencat janë në qasjen dhe edukimin që kërkohet. Janë dy karriera të ndryshme.

Agjenti i pronave është personi që ndihmon pronarin ta nxjerri shtëpinë e tij për shitje ose qira, organizon takimet me pronarët apo blerësit dhe bën promovimin e pronës. Ai/Ajo ndjek në të gjitha fazat transaksionet e shitblerjes, dhëniemarrjes me qira deri në realizimin e tyre.

Konsulenti i pronave (ose imobilar) është personi që këshillon blerësin apo shitësin për investimet dhe finacimin, kur ata kërkojnë të blejnë, shesin ose të investojnë në prona të paluajtshme. Ata ndihmojnë klientët e tyre të “lundrojnë” në tregun e pasurive e pronave të paluajtshme dhe i sigurojnë atyre trendet aktuale.