Janë 1500 qytetarë që kanë gati lejet e legalizimit në Berat, Fier, Lezhë, Kavajë, Shkodër, Tiranë dhe Pogradec.

Janë 1500 qytetarë që kanë gati lejet e legalizimit në Berat, Fier, Lezhë, Kavajë, Shkodër, Tiranë dhe Pogradec.
Agjencia e Kadastrës ka publikuar listën që do ta gjeni tek blog- u i www. desrealestate.al
Ata duhet të tërheqin faturën e Taksës së Infrastrukturës për të bërë pagesën dhe më pas të marrin lejen e legalizimit në drejtoritë përkatëse të Kadastrës. Pas ndryshimeve të fundit ligjore, qytetari do të marrë një kopje për të vërtetuar mbarimin e procesit të legalizimit, por e gjithë procedura vijuese për regjistrimin në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të bëhet nga “Agjencia”.

Listat:

LISTA LEGALIZIME TNI Leje-Legalizimi-Berat

Leje-Legalizimi-Fier

Leje-Legalizimi-Lezhe

LEJE-LEGALIZIMI-Pogradec

Leje-Legalizimi-Tirana-Jug-2

LISTA LEGALIZIME TNI

TNI-Berat (1)

TNI-Fier

TNI-Kavaje

TNI-Rurale-2

TNI-Shkoder