fbpx
Në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri?

Kam një pasuri të fituar me ligjin 7501. Në qoftë se lidh martesë me vajzen qe kam zgjedhur, në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri?

Kam një pasuri të fituar me ligjin 7501. Në qoftë se lidh martesë me vajzen qe kam zgjedhur, në rast divorci, gruaja ime fiton nga kjo pasuri? Kjo do te varet nga regjimi pasuror martesor që ju do të të zgjidhni paraprakisht. Ju mund të zgjidhni si me poshte: Regjimin e bashkësisë me kontratë (nenet […]

Read more