fbpx

Përse të zgjidhni agjentin e DES Real Estate?

Pasuritë e paluajtshme nuk janë një biznes transaksionesh për ne në DES Real Estate, por një punë e bërë me dëshirë e përkushtim dhe e bazuar tërësisht në marrëdhëniet njerëzore. 

Agjentët dhe borkerat më të suksesshëm të DES Real Estate kanë cilësitë e  tyre më të mira: 

-Profesionalizmin 

Integriteti i lartë dhe  besnikëria ndaj vlerave të tua është thelbësore për të zhvilluar reputacionin si një ekspert i besuar i pronave. 

Profesionistët tanë i kushtojnë rëndësi të madhe përmirësimit të njohurive dhe aftësive të tyre për të ofruar vazhdimisht rezultate të jashtëzakonshme. 

-Besimin 

Sa më shumë njohuri dhe aftësi, aq më shumë vetëbesim i natyrshëm është zhvilluar te kolegët tanë në DES Real Estate. 

Për agjentët tanë të rinj në DES ne vazhdimisht ju kërkojmë të rrisin nivelin e tyre të besimit: 

+Gjithmonë keni kontakt të qëndrueshëm me sy me njerëzit të cilëve u shërbeni. 

+Dëgjoni 2 herë më shumë se sa flisni. Lërini klientët tuaj të flasin. Ata janë të mençur e ju transmetojnë shumë mesazhe. 

+Shprehni mendimet tuaja me bindje 

-Miqësinë 

 Kolegët tanë flasin miqësisht me njerëzit në telefon ose ballë për ballë. 

-Autenticitetin 

Të qenit “vetevetja” është shumë efektive në një biznes të bazuar në marrëdhënie, siç janë pasuritë e paluajtshme. Ata janë vetvetja dhe nuk perpiqen të shfaqen ndryshe.