Nëse doni të jepni shtëpinë tuaj me qira, çfarë dokumenti duhet të bëni me qiramarrësin?

Nëse jepni shtëpinë tuaj me qira, çfarë dokumenti duhet të bëni me qiramarrësin?

– Sipas Kodit Civil, për qiradhënie deri në 1vit mund të lidhni marrëveshje verbale ose kontratë me shkrim. – Mbi 1 vit duhet patjetër kontratë me shkrim. – Mbi 9 vjet qiradhënie, duhet të bëni kontratë të noterizuar. Çfarë problemesh mund tju lindin: – A do ta zbatojë qiramarrësi kontratën? – Po nëse Ai nuk […]

Lexo më shumë