Qiramarrësit shumë shpesh i anashkalojnë disa nga rregullat e pronarëve.

#DES&MenaxhimiPronës
Qiramarrësit shumë shpesh i anashkalojnë disa nga rregullat e pronarëve.
Nga sondazhi që DES Real Estate bëri ndër 100 qiramarrës e pronarë shtëpishë me qira në Tiranë doli se:
👉 89% e qiramarrësve bëjnë me vonesë pagesën e qirasë.
👉 67% e qiramarrësve pinë duhan brenda në banesën me qira.
👉 95% e qiramarrësve ndryshojnë bravat.
👉 19% e qiramarrësve ridekorojnë plotësisht banesën pa lejen e pronarit.
👉 Qiramarrësit që kanë kafshë shtëpiake i fshehin nga pronari.
👉 Qiramarrësit, për mirmbajtje dhe përmirësime, nuk çojnë kërkesa tek pronari, por
shpenzojnë vetë kur zakonisht i bën pronari.
👉 19% e Qiramarrësve e lënë pronën para mbylljes së afatit të kontratës së qirasë.
👉 Pothuaj të gjithë Qiramarrësit nuk paguajnë për menaxhimin e godinave.
👉 68% e Qiramarrësve nuk e pastrojnë shtëpinë kur largohen.
#DESRealEstate #AgjenciPronash
#MenaxhimProne #ShërbejmëPronarët
#Pronarët #Qiramarrësit
#KontaktoDES #EVetmjaMenaxhueseProne
#KujdesuPërPronën
#TelefonoTani0035569

Share në mediat sociale
Share on Facebook
Facebook
0Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter